DYPLOMY, CERTYFIKATY, WYRÓŻNIENIA
WYRAZY UZNANIA DLA AGROTURYSTYCZNEJ SZKOŁY DOMOWEGO MASARSTWA

W 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa buduje ogólnopolską listę 42 HITÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ, w tej liczbie jest FOLWARK Zrębice, ze swoją oryginalną i pierwszą szkołą masarstwa domowego w Polsce. W październiku 2013 zostanie wydana promocyjna, albumowa publikacja, w ilości 10 tyś, sztuk, w 5 językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
Wydawnictwo „Hity Turystyki Wiejskiej” będzie przewodnikiem po polskich produktach turystyki wiejskiej najwyższej jakości, z przeznaczeniem na krajowy i zagraniczny rynek odbiorców.