DYPLOMY, CERTYFIKATY, WYRÓŻNIENIA

Stanisław Kozubek był współorganizatorem Jurajskiego Stowarzyszenia Turystki Wiejskiej i jego przewodniczącym od dnia powstania tj. 5.09.2001 roku do 21.04.2015 roku.

23 listopada 2013 podczas balu charytatywnego odbywającego się w hali sportowej w Olsztynie, wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski już po raz siódmy wyróżnił Statuetkami „Olsztyńskiego Anioła Stróża” osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Olsztyn. Wśród uhonorowanych znalazł się również właściciel „Folwarku Zrębice” Stanisław Kozubek inicjator i przewodniczący Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej.
Dla nas wyróżnienie to jest szczególnie cenne, gdyż przyznawane jest przez lokalną społeczność, w krajobrazie której funkcjonuje „Folwark Zrębice”.

W 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa buduje ogólnopolską listę 42 HITÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ, w tej liczbie jest FOLWARK Zrębice, ze swoją oryginalną i pierwszą szkołą masarstwa domowego w Polsce. W październiku 2013 zostanie wydana promocyjna, albumowa publikacja, w ilości 10 tyś, sztuk, w 5 językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
Wydawnictwo „Hity Turystyki Wiejskiej” będzie przewodnikiem po polskich produktach turystyki wiejskiej najwyższej jakości, z przeznaczeniem na krajowy i zagraniczny rynek odbiorców.

We wrześniu 2010 roku Folwark Zrębice został nominowany w miesięczniku AGRO -magazynie ludzi przedsiębiorczych, do tytułu Kwatera na Medal. Internauci głosując, wybrali Folwark Zrębice, z 10 nominowanych Kwater, jako Złota Kwatera … 20 stycznia 2011 roku Agroturystyka Folwark Zrębice, otrzymała na noworocznej Gali w SGGW, statuetkę Zwycięscy ...i I miejsce w tym ogólnopolskim, prestiżowym Konkursie.

W styczniu 2009 roku w Folwarku Zrębice, jej gospodarz Stanisław Kozubek, przygotował odpowiednią bazę i uruchomił pierwszą w Polsce Agroturystyczną Szkołę Domowego Masarstwa. W sierpniu portal Wędzarniczej Braci, wyróżnił specjalnym Medalem Stanisława Kozubka, za jego wkład w rozwój domowego masarstwa w Polsce. We wrześniu 2009 roku, Częstochowska Organizacja Turystyczna nadała jej Certyfikat Jakości, zaś w październiku 2010 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, nadała jej Wyróżnienie, w Konkursie „Jurajski Produkt Roku 2010” .

Z okazji Światowego Dnia Turystki w 2006 roku, Marszałek Województwa Śląskiego wyróżnił specjalnym Dyplomem uznania za zasługi w rozwoju jurajskiej turystki wiejskiej Pana Stanisława Kozubka. W październiku 2006 roku Śląski Urząd Marszałkowski wytypował i wysłał gospodarza Folwarku Zrębice Stanisława Kozubka na turystyczny staż do Walonii w Belgii, aby poznał najciekawsze walońskie obiekty w turystyce wiejskiej oraz zarządzanie turystką wiejską , w tym unijnym kraju.

Już w 2002 roku "Folwark Zrębice" otrzymał w ogólnopolskim konkursie "Zielone Lato" 2-gie miejsce i Puchar Wojewody Śląskiego.

Stanisław Kozubek, posiadający wieloletnie doświadczenie agroturystyczne, angażowany jest przez wyspecjalizowane instytucje, jako wykładowca i trener na różnych kursach agroturystycznych. Ostatnio był wykładowcą w częstochowskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, organizatorem i wykładowcą w Folwarku Zrębice kursu zorganizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, a co kwartał prowadzi wykłady na spotkaniach Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi trofeami i wyróżnieniami, jakie posiada Folwark Zrębice.