DANE TELEADRESOWEStanisław Kozubek, Katarzyna Bobilewicz
Zrębice, ul. Główna 17
42-256 Olsztyn
tel. kom. 605 532 097


biuro@folwark-zrebice.pl


NUMER KONTA:

KBS 0/Niegowa
Filia Janów
nr r-ku 55 8591 0007 0331 0925 9879 0002